Voor Machinegebruikers

Arbeidsomstandigheden
Voor u als machinegebruiker begint machineveiligheid bij de Arbowet. Deze wet verplicht u, als werkgever, zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers bij alles wat met de uitvoering van het werk te maken heeft. Maken uw medewerkers gebruik van machines of arbeidsmiddelen bij het uitvoeren van het werk? Dan moet dat dus op een zo veilig en gezond mogelijke manier gebeuren.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)
Het middel dat de Arbowet daarvoor geeft is de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Na het uitvoeren van de RI&E kent u de arbeidsrisico’s in uw organisatie. Vervolgens is het zaak een plan van aanpak op te stellen waarmee risico’s gereduceerd en beheerst kunnen worden.

Richtlijn Arbeidsmiddelen
Binnen de Arbowet kijkt de RI&E door een brede bril, het gehele Arbo spectrum valt daaronder. Een gedeelte daaruit zijn de machines en arbeidsmiddelen. De wettelijke laag onder de Arbowet is het Arbobesluit. Hoofdstuk 7 van het Arbobesluit maakt de verdiepingsslag naar de eisen omtrent arbeidsmiddelen en het werken met arbeidsmiddelen. Dit hoofdstuk vormt de Nederlandse weergave van de Europese richtlijn arbeidsmiddelen 2009/104/EG. Belangrijk om te weten is dat het toepassen van machines met een CE-markering maar ten dele invulling geeft aan hoofdstuk 7 van het Arbobesluit. Als werkgever zult u dus meer moeten doen voor u uw machine in gebruik mag nemen.

Verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen verplicht?
De Arbowet stelt het kennen en reduceren van risico’s verplicht. Zijn machines onderdeel van het arbeidsproces dan zijn ze ontegenzeggelijk ook onderdeel van de RI&E. De Arbowet verplicht echter niet op voorhand een verdiepende RI&E Arbeidsmiddelen of Machine RI&E als separaat onderzoek. Dit mag onderdeel zijn van de ‘algemene RI&E’. Wel moeten machines en arbeidsmiddelen worden beoordeeld op goed en veilig functioneren voor ze in gebruik worden genomen.

Methode
Vaak blijkt een separate RI&E Arbeidsmiddelen of Machine RI&E de meest praktische keuze te zijn. Bij de uitvoering van deze RI&E maken wij gebruik van de NEN-EN-ISO 12100, deze methode is toegespitst op machineveiligheid zodat we voor u een optimaal resultaat behalen.

Maatwerk
De basis is de wetgeving maar de praktische invulling daarvan biedt voldoende ruimte om per organisatie passende keuzes te maken. Hoe dan ook; een goede RI&E is altijd maatwerk.

Machineveiligheid door GTSM
GTSM Machine Safety kan u volledig ontzorgen bij het uitvoeren van uw RI&E Arbeidsmiddelen en het inrichten van het plan van aanpak. Maar ook wanneer u dit proces zelf uit wilt voeren kunnen wij u begeleiden, coachen en toetsen om zo tot een goed en veilig resultaat te komen.

GTSM voor u?
Wilt u weten wat GTSM Machine Safety voor u kan betekenen op het gebied van uw machineveiligheid? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of laat uw gegevens achter via het contactformulier.

Wist u dat?
Nog iets om rekening mee te houden: u als gebruiker van machines bent verantwoordelijk voor het veilig gebruiken en veilig houden van uw machines. Gaat u uw machines wijzigen of machines dusdanig samenstellen zodat er een nieuwe machine of machinelijn ontstaat? Dan bestaat de kans dat u als fabrikant of machinebouwer wordt gezien en u CE-markering moet aanbrengen of deze moet herzien. Lees hier wat dat betekent.

Machineveiligheid in de praktijk

Onze opdrachtgevers: